"Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista
za oproštenje greha i primićete dar Svetog Duha."

Dela Apostolska 2:38

1. Pokaj se

Potrebno je da se pokajemo
za svoje grehe pred Bogom.

2. Krsti se

Potrebno je da se krstimo u Isusa, potpunim potapanjem u vodi, za oproštenje grehova.
(Dela 2:38)

3. Primi Svetog Duha

„I primićete dar Duha Svetoga. Jer obećanje je za vas i za decu vašu i za sve daljne koje će dozvati Gospod Bog naš.“ (Dela, 2:38)
Sveti Duh je za sve.

 

Puno jevanđelje


Ako bismo se trebali vratiti u život o kojem čitamo u Delima apostolskim, potrebno bi bilo da imamo pravu osnovu. U Jovanu, 3, Isus kaže da ako bilo koji čovek želi da se rodi ponovo, potrebno je da se rodi od vode i od Duha. Isus nije govorio o „molitvi grešnika“; on je propovedao pokajanje prema Bogu. Kada je tada poučavao, govorio je o važnosti krštenja u vodi i Svetom Duhu.

U to vreme, on sam nikoga nije mogao krstiti u Hrista i Svetim Duhom, zato što je još uvek važio stari savez. Ali, posle krsta, vidite ispunjenje novog rođenja o kojem je govorio Isus u Jovanu 3, kada je Petar ustao i rekao da se pokaju, kao što je i Isus govorio, i da se krste za otpuštenje greha, kao što nam je Isus zapovedio da činimo. Hajde da budemo poslušni Isusu i da propovedamo jevanđelje kao što je bilo propovedano u Delima apostolskim.

 

Istinsko jevanđelje

Potrebno je da se vratimo punom jevanđelju: potrebno je da propovedamo pokajanje, krštenje u vodi i Svetim Duhom, kao što je Petar propovedao u Delima, 2:38.

"Pokretanje" (kikstarting)

"Pokretanje" menja svet i uči nas da: lečimo bolesne, propovedamo jevanđelje, izgonimo demone i budemo vođeni Duhom.

Nova Reformacija

Vreme je za reformaciju crkve: slobodu od crkvenog sistema. Crkva nije zgrada. Crkva smo ti i ja. 

“Pionir škola” je dotakla hiljade!

Na ovom uzbudljivom onlajn kursu Torben Sondergard daje neke jedinstvene uvide u Bibliju, od kojih je mnoge dobio tokom svog “pustinjskog perioda”. Sleđenje ovih praktičnih lekcija će vam promeniti život. Pomoći će vam da se oslobodite tradicija i struktura koje su stvorili ljudi, tako da možete da uđete u život koji je sličan onome o kojem čitamo u Delima apostolskim.


Lekcija 1 - Izađite iz kutije

Lekcija 2 - Religija ili Isus

Lekcija 3 - Dela apostolska

Pronađite učenike blizu vas

Kako se prijaviti na mapu Open in fullscreen

O veb-sajtu


„Poslednja Reformacija“ je veb-sajt napravljen kako bi se ljudi upoznali sa radom svetskog hrišćanskog pokreta „The Last Reformation“, skraćeno TLR. Osnivač pokreta je Danac Torben Sondergard (Torben Søndergaard). Tekstovi na sajtu „Poslednja Reformacija“ su prevodi originalnih tekstova koje možete naći na veb-sajtu www.TheLastReformation.com. Namerno smo se odlučili za prevode i izostavili vlastite komentare i interpretacije kako ne bi, ni omaškom, iskrivili poruku, rad i plodove TLR-a. Po našem mišljenju i iskustvu, TLR je čisti potok jevanđelja - Dobre vesti o Carstvu u današnjem svetu. Zato ne možemo da ćutimo.

Ipak, nešto malo i od nas... Biblija je sa vama, nadamo se, da možete sami pročitati, proveriti, uporediti i doneti zaključke. Žarko želimo i nadamo se da će Bog, Gospod Isus Hristos ući u vaše živote silno kao što je ušao u naše i promenio ih zauvek. Bog je pre više od 2000 godina prvi povukao potez – veličanstveni čin samožrtvovanja i iskupljenja palog ljudskog roda. Sada smo mi na potezu – da se pokajemo za svoje grehe i krstimo u Gospoda Isusa, kako bi primili oproštaj greha i dar Svetoga Duha. Bog zove svoju decu Sebi, iz svih naroda, iz svih sistema, iz svih denominacija, iz svih crkava, iz svih zaboravljenih kutaka ovog palog sveta.

Bog iščekuje naše pokajanje i želi ga više nego i mi sami, jer svoju decu želi u svojoj kući!

Neka je sva slava i beskrajna zahvalnost Bogu - Ocu, Sinu i Svetome Duhu!