Izgubili smo dodir jevanđelja


Članak „Izgubili smo dodir Poruke“ je bio objavljen u danskim hrišćanskim novinama „Izazov“. Tužna stvar je da se danas više radi o verovanju u Boga, a ne o Isusu Hristu i Krstu. Nije dovoljno da verujete u Boga. Mora se verovati u Isusa i u Krst.

Od Torbena Sondergarda

Da bi se spasili, apsolutno je neophodno da se ljudi pokaju i veruju u JEVANĐELJE. Tužno je, ali istina se mora reći - izgleda kao da smo u mnogim oblastima rada naših crkava izgubili dodir sa JEVANĐELJEM. Nažalost, Satana je uspeo sa progonom crkve, što je za posledicu imalo da izgubimo ono najvažnije i najdragocenije od svega: JEVANĐELJE Isusa Hrista i Krst.

Na šta misliš - izgubili smo JEVANĐELJE?

Mislim da smo promašili metu kada se radi o Isusu Hristu i Krstu. Ciljamo pogrešno i zato gađamo pogrešno, što u stvarnosti znači da iznosimo lažnu Poruku, što dalje stvara lažnu nadu kod mnogih tako da svoje poverenje poklanjaju nečemu što ih ne može spasiti! Da objasnim: Isus je rekao da treba da se pokajemo i da verujemo u JEVANĐELJE (Marko, 1:15). Moramo se pokajati za svoje grehe, okrenuti od naših puteva i verovati u JEVANĐELJE o Njemu. Sve je u tome da se okrenemo od svojih greha i da dozvolimo Njemu da bude naš Gospod - ako želimo da se spasemo (Rimljanima, 10:9).

Život počinje kod Krsta

Vera je u Isusa Hrista i krst. Hrišćanski život počinje kod krsta. Krst je nešto što se ne može zaobići, bilo da umremo NA krstu metaforički, prihvatajući svoju kaznu, kako bi nas pakao izgubio za sva vremena, na osnovu priznanja svojih greha, bilo da položimo svoje živote KOD krsta, umremo za sebe i dozvolimo Isusu da prihvati našu kaznu, te tako živimo Njegov život, a ne svoj sopstveni. Dakle, ili je NA krstu ili KOD krsta, zato što krst niko ne može zaobići!

Vera u Boga?

U osnovi, JEVANĐELJE jeste o tome, ali danas je problem u tome što često nije o ISUSU HRISTU i KRSTU, već o veri u Boga. Danas se radi o tome da ljudi samo treba da veruju u Boga, i ako veruju, sve će biti OK. Ali šta bi se desilo kada bi 100% danske populacije počelo da veruje u Boga? Onda bi imali 100% onih koji veruju u Boga, što je isto koliko i u mnogim snažnim muslimanskim zemljama; ako ih pitate da li veruju 100% u Boga, odgovoriće sa „da!“. Oni veruju u Boga, ali to nije isti Bog. Vi kažete - oni veruju u Alaha! Da, oni veruju u Alaha, a Danci veruju u Boga koga su sami stvorili u svojoj sopstvenoj mašti.

To je Bog koji liči malo na hrišćanskog Boga, ali je ipak toliko mnogo daleko od Onoga o kome govori JEVANĐELJE. Pa šta i da jeste Bog u koga veruju - pravi, kakvu korist im to donosi? Da li su spaseni verom? Može li iko ikada biti spasen samo verom u Boga? Često zaboravljamo da Biblija kaže: nema puta do Boga osim kroz Isusa Hrista i Krst. Dakle, od kakvog je to značaja ako jedan ili više Danaca počnu da veruju u Boga ako to, pre svega, nije kroz Isusa Hrista i krst?

Krst i Hristos

Ne smemo dozvoliti sebi da budemo zavedeni tako da vodimo ljude da veruju u Boga bez Isusa Hrista i krsta, jer im to ionako ne pomaže, čak suprotno! U mnogim slučajevima to stvara lažno uverenje i lažnu nadu koja za rezultat ima da kod mnogih dolazi do zastoja i dalje ne idu.

Rastuži me to kada se hrišćani uzbude zbog činjenice da skoro 80% Danaca veruje u Boga. Da je i 50% ili 100%, to ništa ne bi značilo u Carstvu Božjem. Nema vere u Boga koja bi donela spasenje ako nije vera koja ide preko krsta i Isusa Hrista. Štaviše, sebe moramo da krivimo za ovo.

Propovedamo poruku verovanja bez krsta... O verovanju bez Isusa. Hiljadu osamsto i neke godine Vilijam But, osnivač Vojske spasa, rekao je da će u poslednjim danima biti:

  • religije bez Svetog Duha,
  • hrišćanstva bez Hrista,
  • oproštaja bez ispovesti,
  • spasenja bez ponovnog rođenja,
  • politike bez Boga,
  • raja bez pakla.

Nažalost, bio je u pravu... Možemo ići i dalje, razraditi to i reći da imamo JEVANĐELJE bez krsta i verovanje u Boga bez Isusa.

Verovanje u Poruku

Dakle, umesto što govorimo ljudima da treba da veruju u Boga, hajde da propovedamo POKAJANJE i VEROVANJE U JEVANĐELJE ISUSA HRISTA. Hajde da govorimo o grehu i krstu, jer vera u Boga (sama) nikada nikoga nije spasila, niti će ikada spasiti! Dancima je potrebno da čuju Poruku, što se odnosi i na ljude koji odlaze u crkvu.