Kikstart seminar u Novom Sadu


Obaveštavamo da će tim „The Last Reformation“ (TLR) iz Olborga (Aalborg), Danska, koji će predvoditi Jon Bjarnastain (Jón Bjarnastein), održati kikstart seminar u Novom Sadu od 2. do 4. marta 2018. godine (petak, subota i nedelja).

Torben Sondergard neće prisustvovati ovom seminaru.

Seminar je besplatan.

Bićete trenirani i aktivirani (kikstartovani) da iskoračite u veri: u isceljivanju bolesnih, propovedanju jevanđelja, krštavanju u vodi i Svetim Duhom i stvaranju učenika. Dobićete zdravo biblijsko učenje. Ići ćemo na ulice u malim grupama da vam pomognemo da budete aktivirani – „kikstartovani“.

U Delima apostolskim čitamo kako je Bog koristio obične ljude da čine neobične stvari. Crkva je brzo rasla, a vernici su bili ispunjeni Svetim Duhom. Učenici su propovedali, isceljivali, oslobađali i krštavali u vodi i u Svetom Duhu. Apostol Pavle naglašava važnost delovanja u (natprirodnoj) sili: „I reč moja i propoved moja ne bi u ubedljivim rečima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju Duha i sile, da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božjoj.“ (1. Kor, 2:4-5) To je bio „normalan hrišćanski život“ za učenika Isusa Hrista. Je li ovakav način života i za danas? Da li smo mi kao Isusovi učenici još uvek pozvani da činimo ista „Dela“?

Da! Verujemo da je to i za danas, za svakog vernika koji želi da bude učenik Gospoda Isusa Hrista.


PROGRAM

Seminar je trodnevno praktično poučavanje u učeništvu. Učenja će biti vrlo praktična i uključiće izlazak na ulicu, isceljivanje bolesnih i propovedanje jevanđelja.

Program će uglavnom izgledati ovako:

Petak

 • 9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
 • 10:00 Početak poučavanja
 • 12:30 Ručak
 • 14:00 Na ulicama
 • 19:00 Poučavanja (Otvorena svedočanstva)

Subota

 • 9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
 • 10:00 Početak poučavanja
 • 12:30 Ručak
 • 14:00 Zajedništvo i krštenje, kao i ponovni izlazak na ulice
 • 19:30 Otvoreni sastanak (Otvorena svedočanstva)

Nedelja

 • 9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
 • 10:00 Početak poslednjeg poučavanja

KORISNE INFORMACIJE

U petak i u subotu uveče će se prikupljati dobrovoljni prilozi kao pomoć organizatorima za pokrivanje troškova seminara.

Za smeštaj i hranu učesnici seminara bi trebalo sami da se pobrinu.


KONTAKT

poslednjareformacijasrb@gmail.com

https://www.eventbrite.com/e/tlr-kikstart-seminar-srbija-registration-42257151277

Vidimo se uskoro!