Ponovno krštenje i oslobođenje

U ovoj brošuri ću govoriti o krštenju i ponovnom krštenju. Govoriću o krštavanju drugi put, treći i četvrti put. Govoriću o oslobođenju i isterivanju demona tokom krštenja. Znam da ljudi postavljaju pitanja u vezi sa tim. Ova brošura ne predstavlja kompletno učenje o krštenju i oslobođenju. Više je uvod i svedočanstvo o snazi krštenja i slobodi koju imamo u Hristu. Ipak, uveren sam da će ona doneti slobodu mnogima koji još uvek žive kao robovi greha.


Pročitaj


Život je težak

Ova brošura je nastala iz jedne serije neformalnih učenja u kafeu u Danskoj. Serija je nazvana „Razgovori u kafeu“ i dostupna je onlajn. Brošura je napisana na osnovu transkripta videa nazvanog „Život je težak“. Dakle, ova brošura ne predstavlja kompletno učenje o životu koji živimo kao Hristovi učenici. Više je uvod i svedočanstvo o tome kako možemo odneti pobedu. Uveren sam da će doneti slobodu mnogima koji se bore i doživljavaju progon. Vrlo sam zahvalan ljudima koji su pomagali sa transkribovanjem, korigovanjem i uređivanjem teksta, čineći ga dostupnim i blagoslovom za hiljade čitalaca širom sveta.


Pročitaj


Sloboda od greha

Brošura je napisana na osnovu transkripta videa nazvanog „Sloboda od greha“. Stoga, ona ne predstavlja kompletno učenje o slobodi koju imamo u Hristu. Više je uvod i svedočanstvo o snazi krštenja i slobodi koju imamo u Hristu. Ipak, uveren sam da će ona doneti slobodu mnogima koji još uvek žive kao robovi greha.


Pročitaj


Hrišćanin

Ova brošura je napisana da otkrije veliku obmanu koja se tiče istinskog hrišćanstva. Ima mnogo ljudi koji sebe zovu hrišćanima, ali žive u obmani. Oba mala brošura će vam dati jasnu sliku toga šta zaista znači biti hrišćanin i živeti sa Bogom. Pročitajte je i vidite da li ste jedan od onih koji su zavarani!


Pročitaj