Zašto ime Poslednja reformacija?

Ime „Poslednja reformacija“ rađa neka pitanja. Zašto bi ova predložena „reformacija“ trebalo da bude poslednja? Zašto bi nazvali pokret „poslednja reformacija“?

Dobro je znati malo o tome šta stoji iza ovog imena. Počelo je knjigom Torbena Sondergarda koja nosi naziv „Poslednja reformacija“. U ovoj knjizi Torben navodi da je u istoriji bilo nekoliko reformacija i obnoviteljskih pokreta, i da je svaki put bilo ponovno otkriveno malo više istine, kao i da je ova slagalica skoro kompletirana, ali ne sasvim. U ovoj knjizi on navodi konačne korake koji se moraju preduzeti kako bi videli drugu zajednicu koja nalikuje prvoj crkvi koju vidimo u Delima apostolskim. 

On nije predvideo da će to voditi globalnom pokretu koji se zove „Poslednja reformacija“!

Sam Torben govori o ovom imenu u donjem videu.

 

Pitanja i odgovori: Nije li malo arogantno nazvati pokret „POSLEDNJA reformacija“?

Zašto ime „Poslednja reformacija“?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=alYXSPHsTrs

Zašto toliko mnogo fokusa na Dela apostolska?

Torben odgovara na ovo pitanje u donjem videu.

Kritička pitanja pastora Torbenu Sondergardu i TLR, deo prvi

https://www.youtube.com/watch?v=POMBTfUv7VY

Zašto ste toliko mnogo protiv crkve?

Pitanje koje često čujemo. Kratak odgovor je: Mi nismo protiv crkve!

Mi volimo crkvu i želimo da vidimo da crkva procveta. Međutim, moramo se zapitati: šta je crkva? Da li je to zgrada i organizacija iza nje, ili su to ljudi? To su ljudi, ili bolje rečeno: družina ljudi (ili zajednica). Crkva je, jednostavno, grupa vernika koji su zajedno.

Međutim, verujemo da crkveni sistem, način na koji radi većina crkva, generalno, ne stvara učenike. Ovo mora da se promeni! I bilo da se ova promena dešava unutar postojećih struktura ili spolja... na kraju, Isus je taj koji gradi svoju crkvu (Mateja, 16:18)!

Za više o ovoj temi, preporučujemo sledeću lekciju „Pionir škole“.

Na ovo pitanje se, takođe, odgovara u donjem videu.

Kritička pitanja pastora Torbenu Sondergardu i TLR, deo prvi

https://youtu.be/POMBTfUv7VY?t=2320


Za više informacija o ovoj temi, preporučujemo ovu lekciju „Pionir škole“.

18. lekcija – Isusova vizija crkve – „Pionir škola“

https://www.youtube.com/watch?v=4rWJ-yLGIoY&list=PL62F7NXKqmsvSmr4KtvYyiNSd0bGazjtV&index=18

Da li verujete u jedinstvo?

Torben razgovara o ovome sa pastorom crkve iz Švajcarske, u donjem videu.

Kritička pitanja pastora Torbenu Sondergardu i TLR, deo prvi

https://youtu.be/POMBTfUv7VY?t=3176

Zašto bi svako trebalo da ide na ulice?

Torben odgovara na ovo pitanje u donjem videu.

Kritička pitanja pastora Torbenu Sondergardu i TLR, deo prvi

https://youtu.be/POMBTfUv7VY?t=1378

Zašto toliko mnogo govorite o fizičkom lečenju?

Torben odgovara na ovo pitanje u donjem videu.

Kritička pitanja pastora Torbenu Sondergardu i TLR, deo prvi

https://youtu.be/POMBTfUv7VY?t=552

Da li svako za koga se molite biva izlečen?

Ne. Ipak, verujemo da je izlečenje za sve, jednostavno, zato što to čitamo u Bibliji. Isus je izlečio sve koji su mu došli. Isusova želja je da sve više i više nalikujemo njemu. Nažalost, još uvek nismo tamo.

U 5. lekciji „Pionir škole“ Torben govori o ovome (vidi dole).

5. lekcija – Propovedaj i leči – Pionir škola

https://www.youtube.com/watch?v=FJRxzlDgcHk

Može li svaki vernik da leči bolesne? Da li svako ima taj dar?

Torben odgovara na ovo pitanje u donjem videu.

Kritička pitanja pastora Torbenu Sondergardu i TLR, deo prvi

https://youtu.be/POMBTfUv7VY?t=1166

Zašto ne idete u bolnice da lečite bolesne?

To se naravno dešava! Samo što na mnogim mestima, naročito na Zapadu, to se može učiniti samo na poziv, ako neko iz bolnice zatraži molitvu. Povremeno, učenici odlaze u bolnice i mole se tamo za bolesne. I sa dobrim rezultatima! Nažalost, osoblje nema uvek razumevanja i čini da se osećaš kao da radiš nešto protivzakonito. Kada ste na privatnom terenu, niste toliko slobodni kao kada ste na javnom mestu, npr. u tržnim centrima.

Snimanje videa na tim mestima takođe nije lako, ali na sreću, napravljeno je nekoliko snimaka (pogledajte donja videa).

Božja sila u bolnici.

https://www.youtube.com/watch?v=XJYl2UaKb3c

Čuda u bolnicama – izlečen kancer, hromi hodaju, itd.

https://www.youtube.com/watch?v=g8myYNAlW6U

Da li je potrebno da se krstim ponovo?

Mnogi ljudi imaju pitanja o svom krštenju. Mogu li se krstiti ponovo? Ili: treba li da se krstim ponovo?

Neki su bili kršteni kao bebe, drugi u mladom dobru. Pogledajmo šta Biblija kaže o tome. Torben govori o tome u donjem videu.

Razgovori u kafeu: Ponovno krštenje – učenje sa Torbenom Sondergardom

https://www.youtube.com/watch?v=N4bWx1TOgJE

Da li je krštenje neophodno da bi bio spasen?

Ovo je pitanje koje dobijamo mnogo puta. Prvo, preporučujemo vam da pogledate „Pionir školu“. Naći ćete mnoge odgovore u ovih 20 lekcija. Na ovo pitanje Torben posebno odgovara u donjem videu.

Da li nas krštenje spasava? Da i ne.

https://www.youtube.com/watch?v=LxloTx3bHH0

Neki ljudi se takođe pitaju: ako je krštenje toliko neophodno, šta je sa razbojnikom koji je visio pored Isusa na krstu? Isus mu je rekao: „Bićeš sa mnom u raju.“ Ali on nije bio kršten? Molimo, pogledajte donji video.

Šta je sa razbojnikom na krstu? On nije bio kršten?

https://www.youtube.com/watch?v=U8eydsfgD-c