Hotel “Isus” je mini-hotel u Olborgu, Danska, gde dolaze ljudi iz celog sveta, na nekoliko dana, za vikend, ili na “kikstart” vikend koji imamo svaki mesec. Ili dolaze da ostanu dva meseca ili duže u našoj dvomesečnoj trening školi. Tu imamo 70 kreveta, a sada imamo i druge kuće u blizini gde živi osoblje. Najbolji opis hotela “Isus” je porodica, to je novozavetna crkva, gde obučavamo i treniramo učenike.


Kako je počelo?

Bili smo u drugom gradu u Danskoj koji se zove Herning i jednog dana nam je Bog govorio i rekao - preselite se u Olborg. Pomislili smo - “zašto da se preselimo u Olborg”? Nismo očekivali da Bog kaže to, i nismo imali novca da se preselimo i da dođemo do stana, ali smo znali da je to Bog. Onda smo videli kuću na internetu koju bismo mogli da iznajmimo, ali je dosta koštalo; koštalo je oko 20.000 dolara da se preuzme kuća, a mi nismo imali taj novac. Ali ja sam znao da je to bilo od Boga i sledećeg dana, kada sam se probudio, bilo je 20.000 dolara na našem računu u banci! To je bila snažna potvrda, kakvu do tada nikada nisam doživeo! Onda smo otišli u Olborg i pogledali kuću. Kada smo otišli tamo, kontaktirali smo čoveka koji nam je dao novac, kako bismo mu se zahvalili. Taj čovek, Piter, bio je bivši čuveni danski fudbaler, sada biznismen, i mi smo se povezali tog dana. Počeo je da nam pomaže i da nam pruža podršku, i sada, umesto kuće koju smo iznajmili, on je kupio mini-hotel, plus tri kuće u kojima žive saradnici. On je ispunjenje reči, proročanstva koje sam dobio pre osam godina. Proročanstvo je bilo da ćemo proći kroz pustinju kako bismo naučili da budemo zavisni od Boga, a ne od ljudi, ali sada je sa našim bolom svršeno, i Bog će nas podići, i čuveni biznismen iz naše zemlje će doći i pružiti nam podršku, i svako ko ovo čuje će biti iznenađen.

Sada nam je taj biznismen, Piter Rasmusen, otvorio vrata kako bismo imali mesto u Danskoj gde možemo obučavati ljude iz celog sveta. A sada ste i vi čuli ovu priču, kako je proročanstvo reklo.


Koja je vizija hotela “Isus”?

Hotel “Isus” je najbolje okruženje za učeništvo koje smo ikada videli. Već smo videli ljude koji dolaze sa ulice, rađaju se ponovo, krštavaju u vodi i Svetim Duhom, i posle jednog meseca, već su napolju - propovedaju, uče druge vernike i vode ljude Hristu. Možemo videti da je to ono što je novozavetna crkva. Pre nekoliko meseci bio sam u Cirihu, Švajcarska, gde sam dobio proročanstvo o ovome, kada nam je Bog govorio da bismo trebali da otpočnemo sa različitim centrima širom sveta. Jedan od njih je bio Australija, gde smo sada otpočeli sa prvim takvim mestom. Ideja je da imamo “Isus” centre, “Isus” hotele širom sveta, u svakoj zemlji, gde hrišćani mogu doći i čuti jevanđelje, biti obučeni, aktivirani i onda otposlani napolje. Iz ovih čvorišta, tih “Isus” hotela, izlaziće timovi u tim zemljama, timovi koji će napolju širiti jevanđelje. I petovrsna služba će, takođe, izlaziti odavde, koja će opremati svete i propovedati jevanđelje.