Carstvo Božje u Moskvi, u Burger kingu

Devojka, ateista je počela da veruje kada je doživela isceljenje. I još se mnogo toga desilo. Isus kaže da je žetve mnogo i da je spremna da se žanje. Problem nije žetva već to da je malo radnika. Ako počnemo da izlazimo napolje, da lečimo bolesne, a potom da im govorimo jevanđelje, brzo ćemo videti ljude spasene.


Carstvo Božje na Novom Zelandu

Otpočeo je novi pokret! Pokret stvaranja učenika i povratka životu o kojem čitamo u Delima apostolskim. Volećete ovaj video gde ćete videti malo od svega. Učeništvo, lečenje, spasenje, krštenje u vodi i Svetim Duhom.


Carstvo Božje u Holandiji - Prazna kolica!

Carstvo Božje u Holandiji - Prazna kolica! Čovek je ustao iz invalidskih kolica posle deset godina (distrofija), spasao se i odmah kršten u vodi. Carstvo Božje raste širom sveta. Hrišćani se obučavaju, opremaju da idu i da leče bolesne, da govore jevanđelje i da krštavaju ljude u vodi i Svetim Duhom.  Ovaj video lečenja čoveka koji, inače, nije bio vernik, ali je sa porodicom morao da dođe na jednu hrišćansku konferenciju napravio je Robert Dam, koji je išao tamo nedelju dana posle kikstart vikenda sa Torbenom Sondergardom.


Carstvo Božje u Los Anđelesu

Carstvo Božje u Los Anđelesu – zadivljujuće! Otpočeo je novi pokret! Pokret stvaranja učenika i povratka životu o kojem čitamo u Delima apostolskim. Volećete ovaj video gde ćete videti malo od svega. Učeništvo, lečenje, spasenje, krštenje u vodi i Svetim Duhom.


Carsto Božje u Danskoj - izlečeni Deda Mraz

Carsto Božje u Danskoj - izlečeni Deda Mraz! Delić aktivnosti sa kikstarta u hotelu “Isus” u Olborgu, Danska.