ISIS – ISUS – Želela je da se pridruži ISIS-u, ali je umesto toga našla ISUSA

ISIS – ISUS – Želela je da se pridruži ISIS-u, ali je umesto toga našla Isusa! Upoznajte Šaimu. Skoro da je otišla u Siriju da se pridruži ISIS-u, ali Isus Hristos ju je spasao! Sada Šaima stvara učenike Isusa Hrista!


Musliman iz Irana je sreo Isusa

Musliman iz Irana je sreo Isusa! Isus poziva sve ljude, iz celog sveta. Ljudi se spasavaju, krštavaju i slede Isusa kao pravi učenici. Video je snimljen u Turskoj. Musliman iz Irana je bio u poseti Turskoj.


Kikstart u Južnoj Africi, predivna priča – novi stil života

Priča iz Južne Afrike sa kikstarta. Video dočarava šta se dešava na kikstartu, kako ide sa krštenjem i molitvom za bolesne na ulici. Nastavimo da stvaramo Hristove učenike! 


Isterivanje demona – izlečenje – krštenje u vodi i Svetim Duhom – spasenje kao u Delima!

Isterivanje demona – izlečenje – krštenje u vodi i Svetim Duhom – spasenje kao u Delima!  Demoni izlaze sa velikom vikom, jer je Isus isti danas, kao i nekada. Ljudi se raduju i tapšu! Kao prizor iz Dela! Delić sa kikstart vikenda Torbena Sondergarda u Nemačkoj.


Carstvo Božje u Belgiji

Predivan vikend u Belgiji. Preko 20 ljudi kršteno u vodi za dva dana. Oslobođeni demona i kršteni Svetim Duhom. Novi pokret je počeo! Pokret stvaranja učenika i povratka životu o kojem čitamo u Delima apostolskim.