Carstvo Božje u Italiji – ovo je za sve!

Izveštaj tima koji je bio u Italiji. Ovog puta Torben nije išao, ali su išli drugi koji su naučeni da rade isto: da idu i propovedaju Dobru vest o Carstvu, da leče bolesne, izgone demone i mole se da ljudi prime Svetog Duha. To je za sve sledbenike Hrista!


Carstvo Božje u Turskoj

Osmogodišnjak je kršten Svetim Duhom i počeo da priča u jezicima. Izlečenja, oslobođenja od demona - u ovom predivnom videu iz Turske. Isus je isti juče, danas i zauvek. 


Čudesa na Tajm skveru, Njujork

Pogledajte kako ljudi bivaju izlečeni i oslobođeni demona na Tajm skveru, Njujork. Bićete šokirani. Bog je isti i danas. Isti je svuda.


Čudesa u Poljskoj - čujte kako kosti krckaju (11.52 i 12.11) kada Bog leči

Pogledajte i čujte kako Bog leči i oslobađa. Bog stavlja kosti na svoje mesto. Ali tu je učenik Hristov koji polaže svoje ruke. Isus nam je dao naređenje u Jevanđelju po Luki, odeljak 10. Treba da ga poslušamo i da idemo u sili Svetoga Duha, da lečimo bolesne i da izgonimo demone iz ljudi. Tako se menjaju ljudi, gradovi i zemlje. Pogledajte ovaj čudesan video, snimljen kada je Torben Sondergard bio na misionarskom putovanju u Poljskoj.


Čudesna izlečenja u bolnicama Božjom silom

Devojčica je izlečena od pankreatitisa i ispunjena Svetim Duhom u bolnici! Amanda se razbolela upravo pre kikstarta u Brazilu. Zaista je želela da doživi Boga, ali je bila suviše bolesna da bi došla na kikstart. Ali Bog je imao drugi plan! Sve se promenilo kada je Sveti Duh preuzeo ceo bolnički sprat. Čak su i neka deca sa istog bolničkog sprata bila dodirnuta Svetim Duhom, a da se niko za njih nije molio i njihovo zdravlje se poboljšalo tako da su otpušteni iz bolnice ranije nego što su lekari očekivali! Lekari su rekli da je to bilo čudo!