Molitva da Isus uđe u tvoje srce - "molitva grešnika"?

Molitva da Isus uđe u tvoje srce, to se uobičajeno naziva “molitva grešnika”. Kada bi vas ljudi pitali – hej, šta da uradim da se spasem, šta biste odgovorili? Ljudi obično kažu – hej, moli da Isus uđe u tvoje srce. Ali, Isus je rekao da se pokajemo. Prvi hrišćani su govorili da treba da se pokajemo. Da li ste se pokajali za svoje grehe?


Pokajanje, krštenje u vodi i Svetim Duhom – spasenje kao u Delima apostolskim!

Pokajanje, krštenje u vodi i Svetim Duhom – spasenje kao u Delima apostolskim! Vreme je da se vratimo Bibliji! Pokajmo se, krstimo u vodi i Svetim Duhom, kao što čitamo u Delima apostolskim. Tako bi trebalo da bude. Neka reformacija počne!


Carstvo Božje u Singapuru - ljudi oslobođeni demona posle krštenja u vodi

Oslobođenje od demona, izlečenja, novi vernici i vernici koji su i ranije odlazili u crkvu - kršteni u vodi i Svetim Duhom. Krštenje nije samo simbol. Ono je moćno.


Torben Sondergard objašnjava jevanđelje uz pomoć čaša i keksa

Torben Sondergard objašnjava jevanđelje uz pomoć čaša i keksa, tako da ga ljudi mogu razumeti. Ovo je promenilo živote mnogih ljudi.


Carstvo Božje u Japanu – povratak ranoj crkvi!

Uzbudljiv izveštaj sa putovanja Torbena Sondergarda i tima po Japanu, koji je napravio Lebo Akacio.