Efikasan trening u lečenju

Pogledajte kako je Robert Dam izveo na ulicu Davida Basana i kikstartovao ga u lečenju bolesnih. David nikada do sada nije lečio bolesne, tako da ga je Robert prvog dana izveo na ulicu i podučio.


Jednostavno lečenje na ulici: kičma se ispravlja i bol prolazi!

Ovo je Herman iz „Poslednje reformacije“, koji je pohađao prethodnu „Luka 10“ školu. Pogledajte ovaj video gde je demonstrirano jednostavno učeništvo kroz rad, ono što nam je Isus rekao da radimo: lečite bolesne i propovedajte jevanđelje.


Kriminalac postaje Hristov učenik!

Kriminalac postaje Hristov učenik! Arunas se izdržavao od kriminala. Radio je za jednu kriminalnu organizaciju za koju je krao. Bio je na ulici kada mu je prišlo dvoje učenika iz škole “Poslednje reformacije” u Olborgu. Govorili su mu jevanđelje i molili se za njega. To mu je otvorilo oči za istinu! Pokajao se i odlučio da sledi Isusa. Sahranio je svoj stari život u krštenju. Sada je potpuno drugi čovek. Prepun radosti, počeo da sledi Isusa i sam je bio u školi u Olborgu i drugim ljudima govori o Isusu.